AMV-kilpailu

Tracon 2023 AMV-kilpailun ilmoittautuminen

 • Kilpailun ilmoittautuminen alkaa 30.4.2023

 • Kilpailun ilmoittautuminen päättyy 5.8.2023 klo 23:59

 • Lähetettyjen videoiden korjausmahdollisuus 6.8.2023 klo 23:59 asti

 • Tuomarit suorittavat esikarsinnan 7.-23.8.2023

 • Tieto esikarsinnan tuloksista lähetetään osallistujille viimeistään 24.8.

 • AMV-kilpailun finaaliesitys isossa salissa lauantaina 9.9.2023

Säännöt

Kilpailuun saa osallistua itse editoidulla animaatio-, peli- tai sarjakuvamusiikkivideolla. Olet mukana kilpailun esikarsinnassa, kun lähetät kilpailuteoksesi arvioitavaksi 5.8.2023 klo 23:59 mennessä. Kilpailu on tarkoitettu Suomen kansalaisille, pysyvästi Suomessa oleskeleville sekä muille, jotka ovat tulossa tapahtumaan, sillä toivomme kilpailuun mahdollisimman paljon paikalle pääseviä osallistujia. Mikäli osallistuja ei kuitenkaan ole paikalla kilpailussa ja sijoittuu, eikä ole lähettänyt ketään noutamaan palkintoa puolestaan, postitetaan palkinto hänelle kotiin.

Videot tulee lähettää kilpailuun Xfer-lähetyspalvelun kautta. Ohjeet videon lähettämiseen löytyvät ”lähetyspalvelun ohjeet” -kohdasta. Muita kautta lähetettyjä videoita ei hyväksytä kilpailuun. Kilpailuun ei hyväksytä videoita, jotka ovat olleet finaalissa missään muussa kilpailussa. Video tulee olla myös ennennäkemätön, eikä sitä saa julkaista täysin tai osittain ennen kilpailua millään alustalla. Julkaisemiseksi lasketaan myös esimerkiksi striimaus sen tekoprosessista.

Jokainen osallistuja saa lähettää kilpailuun arvioitavaksi korkeintaan 2 omaa videota. Mikäli sama editoija haluaa lähettää kolmannen videon, tulee tämän olla yhteistyövideo vähintään yhden toisen tekijän kanssa. Useamman kuin yhden yhteistyövideon kilpailuun lähettäminen on myös täysin sallittua, mutta nämä lasketaan jokaiselta siihen osallistuneelta tekijältä yhdeksi videoksi. Finaaliin päässeille kilpailijoille ja heidän aveceilleen varataan istumapaikat salista.

Mikäli osallistumisen tai kilpailuteoksen kanssa ilmenee ongelmia minkä tahansa näissä säännöissä mainitun kohdan suhteen, on AMV-vastaava yhteydessä kilpailijaan ongelmakohdan korjaamiseksi. AMV-vastaavan tietoon tulee antaa osallistuvan kilpailijan oma oikea nimi, mutta itse kilpailussa voit esiintyä haluamallasi julkisella nimimerkillä. Kilpailun järjestelyihin osallistuvat tai heidän välitön lähipiirinsä ei voi ottaa osaa kilpailuun.

Sisällölliset vaatimukset

Videosisällöstä suurimman osan (60 %) tulee olla animaation, pelin tai sarjakuvan materiaalia. Lähdemateriaali saa olla tuotettu missä tahansa maassa. Myös itse tuotettu animaatio on sallittua, mutta se tullaan arvioimaan samoista lähtökohdista kuin muutkin videot. Usean eri lähdemateriaalin käyttö samassa videossa on sallittua.

Videon äänisisällöstä suurimman osan (60 %) tulee olla musiikkia, mutta myös esimerkiksi lyhyiden dialogiosuuksien sisällyttäminen videoon on hyväksyttävää. Täysin trailerien, TV-mainosten tai dubbausten audiomateriaalin varaan koostetut videot ovat kiellettyjä.

Videossa ei saa esiintyä ylimääräisiä logoja tai tekstityksiä. Älä myöskään sisällytä videoon tekstejä, joiden tarkoitus on kertoa tietoja videon tekijästä tai käytetty lähdemateriaali. Editointiohjelmista tulevat automaattiset vesileimat ovat myös kielletty. Kilpailun AMV-vastaava tekee jokaiselle videolle erilliset lyhyet muutaman sekunnin esittelyvideot, jotka sisältävät tiedot videon nimestä ja tekijöistä nimimerkkeineen. Osallistuja saa kuitenkin sisällyttää videoon itse tekemäänsä tekstitystä dialogiosuuksille tai esimerkiksi kappaleen lyriikoita typografiana näin halutessaan.

K18-materiaali ei ole kilpailussa sallittua, joten olethan harkitsevainen videon sisältösi suhteen. AMV-vastaava on Sinuun yhteydessä, mikäli video on sisällöltään sopimaton. Vastaava voi myös oman harkintansa mukaan lisätä videon alkuun sisältövaroituksen finaalinäytökseen. Yhden osallistuvan videon pituus: minimissään 1 minuutti 30 sekuntia (1:30) ja maksimissaan 5 minuuttia (5:00).

Kilpailija voi myös lähettää videonsa ohessa kuvia, videoita tai kuvauksia editointiprosessistaan, joihin on kiinnittänyt erityistä huomiota. Nämä toimitetaan tuomaristolle videon ohessa. Liitteet eivät saa sisältää videon tekijää personoivaa tunnistetta kuten nimimerkkiä. Liitetiedostojen on tarkoitus toimia esimerkkinä ja nostaa esiin videoiden parhaita puolia, joten lisääthän liitteitä vain kohtuullisen määrän.

Videoiden tarkastus

Kilpailuteokset suositetaan lähettämään ajoissa. AMV-vastaava tarkastaa saapuvat videot ilmoittautumisen yhteydessä ja säännönmukaisuuden varalta. Vastaava pyrkii vastaamaan lähetettyihin kysymyksiin kolmen arkipäivän kuluessa. Mahdollisista ongelmatilanteista ilmoitetaan aina osallistujalle. Mikäli osallistumisessa tai videon sisällössä on ongelmia, editoijan on mahdollista tehdä säännönmukaiset korjaukset 6.8. klo 23:59 mennessä. Mikäli videota ei korjata sääntöjen mukaiseksi, se hylätään.

Tekniset vaatimukset

Käytä videossasi laadullisesti parasta mahdollista materiaalia. Hyväksytyt tiedostomuodot ovat: mp4, wmv ja avi. Mikäli lähetät videon jossakin toisessa tiedostomuodossa tai videon toistamisessa ilmenee ongelmia, AMV-vastaava muuttaa sen mp4-muotoiseksi. AMV-vastaava ei ole vastuussa uudelleenpakkauksesta johtuvista laadunmenetyksistä. Suositellut resoluutiot videoille ovat 1920x1080 (widescreen) tai 1920x800 (cinematic widescreen). Pienin hyväksytty resoluutio on 480x360. Salin tykki toistaa korkeintaan 60 fps videoita, mutta suosittelemme tästä huolimatta lähettämään videoita joiden fps on korkeintaan 50. Tarkistathan, että videoon valittu musiikkikappale on laadukas ja että sen ääni ei rikkoudu.

 

Tuomarointi ja pisteytys

Kilpailun ilmoittautumisen päätyttyä videot lähetetään tuomaristolle esikarsintaa varten. Kilpailutyöt lähetetään heille ilman editoijan nimitietoja, eivätkä tuomarit siis tiedä videoiden tekijöitä ennen valintojen tekemistä. Esikarsinnassa tuomarit valitsevat lähetetyistä videoista ne, jotka tullaan näkemään Traconin AMV-kilpailun finaaliesityksessä lauantaina 9.9. Sekä karsituille että finaaliin päässeille ilmoitetaan esikarsinnan tuloksista sähköpostitse 24.8. mennessä.

Tuomarit pisteyttävät videot kolmessa kategoriassa:

Musiikkivideomaisuus / tunnelma; rytmitys, sisäinen synkka, musiikin ja videomateriaalin yhteenkuuluvuuden tunne, kappaleen lyriikoiden merkitys valituissa videomateriaaleissa, musiikin ja videon harmonia, kohtausvalinnat, nousujen ja suvantojen soljuvuus kohtausvalintoihin, kokonaisuuden vaikuttavuus; 0-5 pistettä

Tarinankerronta / konsepti; konseptin tai tarinan selkeys ja ymmärrettävyys, tarinan / konseptin / idean omaperäisyys, narratiivinen kuljetus, lineaarisen / epälineaarisen kerronnan hyödyntäminen, nopeampien videoiden dynaamisuus, mahdollisten voice-overien tai ääniefektien tärkeys / toimivuus; 0-5 pistettä

Editointi; kohtausten väliset siirtymät, värimäärittelyt, leikkaukset, luodut ja valitut efektit suhteessa lähdemateriaaliin ja musiikkiin (nopea / rauhallinen), kohtausten välinen flow, omat mahdolliset maskaukset, lähdemateriaalien yhdistely ja niiden siisteys, mahdollinen typografia ja sen siisteys; 0-5 pistettä

On hyvin todennäköistä, että videoita päätyy tasapisteisiin. Pisteytystä käytetään ainoastaan esikarsintaa varten. Tuomaristo tekee erilliset arviointilistat voittajasuosikeistaan kuhunkin palkintoon. 

Palkinnot

Tuomaristo valitsee finalisteista voittajat, jotka palkitaan kilpailun päätteeksi. Sama video ei voi saada kahta tuomaripalkintoa.

Tuomaripalkinnot

 • Kilpailun paras video

 • Paras editointi

 • Paras tarinankerronta

 • Paras muunkielinen

 • Paras tunteellinen

 • Paras komedia

Erikoispalkinnot

 • AMV-vastaavan suosikki

 • Yleisön suosikki

 

Kilpailun paras video

Kilpailun paras on video, joka on kaikilta osa-alueiltaan vahvin teos ja se on jäänyt tuomarien mieleen erityisesti. Videon vaikuttavuusarvo, uudelleenkatsottavuus ja konsepti tai tarina ovat tässä avainasemassa. Kokonaisuutena se on täydellisyyttä hipova teos, josta löytyy hyvin vähän parantamisen varaa.

Paras editointi

Parhaiten editoidulla videolta halutaan se ehein kokonaisuus valittujen tehokeinojen, leikkausten ja värimäärittelyjen suhteen. Videon tulee olla visuaalisesti omalla osa-alueellaan vaikuttava, jossa tekijä on sitonut valitun kappaleen, lähdemateriaalin ja omat muokkauksensa teokseksi, jossa on hyvin vähän moitittavaa. Olivatpa tehokeinot sitten vahvasti nojautuneet upeasti toteutettuihin typografioihin, maskauksiin tai värimäärittelyn täydellisyyteen. Tai vaikka kaikkiin editoinnin osa-alueisiin tasapuolisesti. Vain taivas on rajana.

Paras tarinankerronta

Parhaalla tarinankerronnalla haetaan videota, joka tekee vaikutuksen tuomareihin ja yleisöön soljuvalla etenemisellä ja selkeällä ymmärrettävällä kokonaisuudella. Kuvallisessa tarinankerronnassa tärkeä elementti on kertoa tarpeeksi, mutta ei liikaa, jotta tarinan kulku pysyy selkeänä. Tarinankerronnan palkitsemisessa arvostamme editoijan itse luomaa tarinaa. Mikäli tarina on editoijan oma, toivomme videon ohessa tästä selventävää liitettä, mutta suora tribuutti sarjan juonesta ei myöskään ole tässä kategoria kielletty. Näytä meille ehjin kerrontakokonaisuus!

Paras muunkielinen

Nyt heitetään nurkkaan suomi, ruotsi ja englanti, ja lähdetään etsimään jotain täysin muuta! Tämän palkinnon kohdalla katsotaan myönteisesti poikkeavuutta ja rohkeutta tehdä jotain erilaista. Luo meille aivan millainen tarina tai toimintapläjäys tahansa, mutta ilman sitä tuttua ja turvallista. Palkinnon vaatimuksista johtuen käytetystä kappaleesta suurimman osan on sisällettävä laulettuja lyriikoita, olivatpa lyriikat sitten todellista kieltä tai täysin itse keksittyjä.

Paras tunteellinen

Tunteellinen video voi olla toiveikas odotus seikkailuun pääsystä, surullinen kertomus menetyksen tuskasta, romanttinen ensirakkauden hempeily, sentimentaalinen kasvutarina tai ihan mitä vain editoija keksii. Tunneskaala tässä palkinnossa voi siis heitellä laidasta laitaan. Tärkeintä on, että video saa katsojassaan jonkin erityisen vahvan tunnereaktion aikaan – olipa se sitten negatiivinen, positiiviinen tai jotain siltä väliltä.

Paras komedia

Traconin AMV-kilpailun perinteeksi muodostunut lempilapsi. Palkinnolla haetaan videota, joka saa nauruhermon herkiämään, hymyn huulille ja joka on haluamallaan tasolla erittäin viihdyttävää sekä hauskaa katsottavaa. Tässä videossa viihdyttävyys on ensiarvoista ja todennäköisesti palkintona lienee myös se, että conikävijät tulevat puhumaan siitä vielä vuosiksi eteenpäin.

AMV-vastaavan suosikki

Kilpailun AMV-vastaava palkitsee myös oman suosikkivideonsa. Video voi olla minkälainen tahansa, mutta yksinkertaisuudessaan tärkein elementti on, että se vetosi AMV-vastaavaan. Sanottakoon sen verran että AMV-vastaavaan vetoavat yleensä voimakkaat draama-, tragedia- ja kasvutarinavideot aivan erityisesti. Voit tarkastella aiempia AMV-vastaavan suosikkeja tästä.

 

Kaikki palkinnot jaetaan ohjelman lopuksi. Mikäli voittaja ei ole kilpailussa paikalla eikä hän ole lähettänyt ketään hakemaan palkintoa puolestaan, palkinto postitetaan. Kilpailussa järjestetään yleisöäänestys. Tarvitset äänestämistä varten Kompassi-tunnuksen. Yleisöäänestyksen voittaja julkistetaan finaaliesityksen lopulla. Järjestäjät varaavat oikeuden lisäpalkintojen jakamiseen oman harkintansa mukaan.

 

Tuomaristo

cloud\berry
cloud\berry tässä hei! AMV:t ovat olleet osa elämääni vuodesta 2005 vaikkakin editoimaan aloin epäsäännöllisen säännöllisesti 2014 vuodesta eteenpäin. Viihdyn erilaisten AMV:iden parissa ja erityisesti arvostan omaperäisyyttä, mukaansatempaavaa tarinaa tai konseptia, hyvää tunnelman rakentamista sekä genrerajoja rikkovaa toteutusta.

Ewizew
Moi, olen Ewizew. Tein ensimmäisen oman AMV:n vuonna 2010, mutta aktiivisesti olen editoinut kuutisen vuotta. Katsojana kiinnostun erityisesti efekteistä, hyvästä rytmityksestä sekä mahdollisesta tarinasta videon taustalla. Youtubessa selaillessa huomioni saavat erityisesti nopeatempoiset toimintapläjäykset.

FoxJones
AMV tuli elämääni jo joskus vuosituhannen vaihteessa ja ensimmäinen videoni valmistui kevättalvella 2003. Tarkoittaa että tänä vuonna tuli 20v täyteen AMV-aktiivina. Minulle tärkeää AMVssa on puhdas viihdearvo sekä se miten musiikki ja videomateriaali on saatu tukemaan toisiaan.

OlkihattuJesmus & Ranskis
OlkihattuJesmus aloitti editoinnin vuonna 2013 ja on tehnyt erilaisia pelivideoita, AMV:itä sekä sprite-animaatioita. Ranskis on aloittanut editointiharrastuksensa 2015 ja toiminut pitkään viihdetaiteiden, teatterin ja musiikin parissa. Olemme tehneet kaikki AMV:mme yhdessä ja arvioimme täten videoita samoista näkökulmista. Toimimme kilpailussa yhden tuomaripaikan duona. Olimme myös AMV-tuomareina Desucon Frostbite 2023 -tapahtumassa. AMV:ihin duona suhtaudumme kilpailullisesti ja kriittisellä silmällä sekä arvostamme huulisynkkaa todella paljon, mutta tärkeimpänä pidämme hauskanpitoa.

 

Lähetyspalvelun ohjeet

AMV-kilpailun videoiden lähetyspalvelu löytyy osoitteesta https:xfer.velhosto.fi.

 • Kirjoita lähetyskoodiksi (Transfer code): tracon23-amv

 • Kirjoita sähköpostiosoitteesi

 • Kirjoita lähettäjän nimi -kohtaan oma oikea nimesi ja nimimerkki (esim. Nimi ”Nimimerkki” Sukunimi)

 • Kohtaan lähettäjän viite (sender reference) kirjoita: videon nimi, lista videossa käytetystä videomateriaaleista, audiomateriaalista sekä mahdollisesti muita lisätietoja mitä haluat toimittaa järjestäjille sekä tieto, oletko tulossa tapahtumaan.

 • Mikäli tiedot eivät mahdu kenttään, voit lähettää tiedot erillisessä tekstitiedostossa. Tee tämä etenkin, jos lähetät monta tiedostoa tai/ja videota samalla kertaa.

 • Kun olet täyttänyt ensimmäisen sivun tiedot, voit siirtyä lataamaan video-, kuva- ja tekstitiedostot. Voit raahata tiedostot suoraan ikkunaan, tai klikata ”Lisää tiedostoja” ja selata ne koneeltasi. Järjestelmä sallii usean tiedoston lähettämisen samalla kertaa. Mahdollisissa ongelmatilanteissa kokeile ensin sivun käyttöä toisella selainohjelmalla.

 • Nimeäthän kilpailutyösi muodossa: Nimimerkki - Videon nimi

 

Henkilötietojen käsittely ja osallistumisehdot

Osallistujien henkilötietoja käsitellään ainoastaan AMV-vastaavan, tapahtuman järjestäjien ja lähetyspalvelimesta vastaavien toimesta. Lähetyspalvelun ylläpidosta vastaa Säätöyhteisö B2 ry. Syöttämäsi tiedot toimitetaan ainoastaan aiemmin mainituille tahoille.

Osallistumalla kilpailuun osallistuva editoija hyväksyy näissä säännöissä kuvatut ehdot. Osallistuja sallii myös osallistuessaan tietojensa lisäämisen Kompassi-järjestelmään. Kilpailuun valitut finalistit ovat oikeutettuja kisapäivän päivärannekkeeseen. Ranneke oikeuttaa sisäänpääsyn ainoastaan finalistin omana kisapäivänä. Päiväranneke on mahdollista päivittää maksua vastaan koko viikonlopun rannekkeeksi. Etu on henkilökohtainen eikä sitä voida siirtää muille. Tarkemmat ohjeet ja lisätiedot lähetetään finaaliin päässeille ennen tapahtumaa.

Osallistuja ei voi asettaa erillisiä vaatimuksia osallistumiselleen tai tehdä vaatimuksia AMV-vastaavalle. Mikäli osallistuja asettaa kohtuuttomia ehtoja osallistumiselleen, tullaan hänen osallistumisensa hylkäämään. Osallistuminen voidaan hylätä myös epäasiallisen tai epäurheilijamaisen käytöksen johdosta. Järjestäjät eivät vastaa virheellisten yhteystietojen tai järjestäjästä riippumattomien sähköpostin toimitusongelmien aiheuttamista vahingoista.

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä kisaan liittyen, otathan yhteyttä AMV-vastaavaan sähköpostitse: amv[at]tracon.fi.

Varaamme oikeudet muutoksiin.