Nostoja vuoden 2023 palautteesta / Feedback review 2023

Nostoja vuoden 2023 palautteesta

 

In English below.

Toivottu palautepostaus on täällä!

Tässä blogitekstissä käymme läpi eniten kysymyksiä ja palautetta saaneita asioita vuoden 2023 tapahtumasta.
Vaikka Tracon on rakastettu ja laadukas tapahtuma, kehitettävää löytyy aina.

Tässä kohtaa on myös syytä korostaa, että Traconin mahdollistavat sadat vapaaehtoiset, jotka antavat arvokkaan työpanoksensa tapahtumaviikonlopun aikana. Tapahtuman järjestäjätoimikuntaan, eli coniteaan, kuuluu useita kymmeniä aktiiveja - täysin vapaaehtoisesti hekin. Ilman heidän ympärivuotista aherrustaan Traconia ei olisi. Merkittävä osa conitean jäsenistä onkin järjestänyt Traconia (ja muitakin con-tapahtumia) jo vuosien ajan.

Palautekyselyihin vastasi yhteensä 439 kävijää. Tämä vastaa noin kymmentä prosenttia koko kävijämäärästä.

Kävijöistämme suurin osa on kyselyn mukaan nuoria aikuisia ja joka neljäs heistä asuu Tampereen alueella. 70% kävijöistämme vieraili tapahtumassa kaikkina kolmena päivänä. Noin puolet kyselyyn vastanneista on käynyt ainakin kuudesti tapahtumassamme.

Vuonna 2022 Traconin kävijäpalautteissa nousi erityisesti narikan toimivuus sekä uudistuneet proppisäännöt. Saatuihin palautteisiin tartuttiin muuttamalla kulkujärjestelyjä sekä lisäämällä työvoimaa takki- ja isotavaranarikoissa. Keväällä julkaisimme blogitekstin turvallisiin proppeihin liittyen.

Takkinarikka ei täyttynyt kuten viime vuonna, joten narikoiden käyttö ja ohjelmasaleisin pääsy oli helpompaa.
Laukkulaatikoiden ennakkotiedotus oli haastavaa, sillä laatikoiden lopullinen koko selvisi vasta tapahtumaviikolla. Saamamme palautteen perusteella kävijät kuitenkin omaksuivat hyvin uudistetut saliohjeistukset sekä narikan toimivuus sai kiitosta nopeudestaan.

Tänä vuonna Traconissa kiinnitettiin erityisesti huomiota saavutettavuuteen. Ohjelmakarttoihin lisättiin merkinnät vilkkuvien valojen käytöstä sekä ohjelmakohtaiset sisältövaroitukset. Vaikka Tampere-talo on kohtuullisen hyvin esteetön rakennus, on meillä vielä opeteltavaa ja kehitettävää esteettömyyden edistämisessä. Esimerkiksi opasteita tullaan kehittämään tulevina vuosina.

Englanninkielisessä palautekyselyssämme esiin nousi englanninkielisen ohjelman ja tiedotuksen vähyys. Tulemmekin kasvattamaan englanninkielisen sisällön määrää tulevina vuosina, jotta yhä useampi voisi nauttia tapahtumastamme.

Keväällä toteutettiin kysely, jonka pohjalta Traconiin päätettiin järjestää ensimmäinen hiljainen tila.
Hiljainen tila otettiin positiivisesti vastaan, vaikka sijainti rytmipelien vieressä ei ollutkaan ihanteellinen mahdollisen meluhaitan vuoksi.

Toteutimme keväällä myös lyhyen kyselyn käsiohjelmaan liittyen.
Tiedämme, että paperinen käsiohjelma on monelle kävijälle rakas ja tärkeä. Se myös säilytetään usein muistona tapahtumasta. Kyselyn tavoitteena olikin esimerkiksi selvittää miten käsiohjelmia riittäisi kaikille halukkaille, tai kuinka niistä syntyvää jätettä voitaisiin vähentää. Kyselyssä ehdotettiin vapaaehtoista maksua, mutta siitä ei innostuttu.
Eniten käsiohjelmasta palautekyselyn mukaan etsitään erilaisia karttoja ja ohjelmakuvauksia.
Käsiohjelman paperin laatu sekä värimaailma sai jokseenkin kriittistä palautetta. Kauniista visuaalisesta ilmeestä käsiohjelma sai kiitosta.

Lippuhintoja nostettiin tänä vuonna lähinnä inflaation ja tapahtumakustannusten vuoksi. Yli puolet vastaajista pitää lippujen hintaa sopivana. Lipunmyynti puhututtaa vuodesta toiseen, sillä Suomen suurimpana con-tapahtumana Tracon myy loppuun nopeasti. Tiedämme, että käytännössä kaikki liput myydään suoraan kävijöillemme. Trokareita, eli taloudellista hyötyä tavoittelevia jälleenmyyjiä, ei siksi juurikaan koeta ongelmaksi. Olemme siis samaa mieltä Desuconin kanssa!

Joka vuosi saamme toiveen Traconin siirtymisestä Tampere-talolta johonkin toiseen tilaan. Tätä on järjestäjienkin kesken vuosien varrella toistuvasti pohdittu. On kuitenkin tosiasia, että Tampere-talo on Suomen paras rakennus Traconin kaltaisen tapahtuman järjestämiseen. Etenkin Sorsapuisto on tapahtumallemme tärkeä, ja sitä tullaan tehostetusti kehittämään. Tänä vuonna hyvä sää näkyi erityisesti puiston roska-astioiden täyttymisenä. Niitä tyhjennettiin kuitenkin varsin onnistuneesti, vaikka kova käyttöaste olikin toisinaan haasteellinen.

Kirpputorin ja roolipelien tilanvaihdoksella pyrittiin hillitsemään ja erityisesti nopeuttamaan kirppiksen jonoja. Saamamme palautteen perusteella jonot toimivat tänä vuonna pääsääntöisesti hyvin, vaikka ne venyivätkin ajoittain varsin pitkiksi.

Pääasiassa tämän vuoden kävijäpalaute oli hyvin positiivista, kiitos siitä rakkaat kävijät! Tästä, siis erityisesti tästä, syystä palautteen antaminen on meille äärimmäisen merkityksellistä. Positiivinen, kannustava ja rakentava palaute innostaa seuraavan vuoden järjestäjätoimikuntaa suunnittelemaan ja toteuttamaan entistäkin laadukkamman tapahtuman - taas ensi vuonna!

Feedback review 2023

The wait is over: feedback review is here!

This blog post is for reviewing the most frequently asked questions and feedback of the 2023 event. Even though Tracon is generally loved by many, there is always room to improve. 

At first we would like to acknowledge the hundreds of volunteers who make Tracon possible. Their work is important and valuable during the weekend of Tracon. The organizing committee, conitea, consist of tens of active members, all of which are also volunteers. Tracon would not be possible without their work all year-round. Considerable number of conitea’s member have been working on Tracon (and other cons) for many years.

The feedback was given by 439 visitors of the event. This is approximately 10 percent of all visitors. 

According to the feedback, most of our visitors are young adults and a quarter of them lives in the Tampere area. 70 percent of the visitors visited the event on all three days. About half of the people who left feedback have visited Tracon at least six times. 

On year 2022 feedback the main points were the problems with coatroom and the new quidelines for props. We reacted to the given feedback by changing passage ways and by increasing the workforce on both coatrooms. We also wrote a blog post about safe props and published it during spring. 

The coatroom did not fill up like it did in previous years. This made it easier to use the coatroom and passages to programme halls was easier. Informing our visitors in advance about the new rules on items allowed in the auditoriums was difficult since the info of the size of bags allowed was available only on the week of the event. 
The feedback shows that visitors embraced the new rules well and the coatrooms worked faster.

This year Tracon paid special attention to accessibility. Warnings on flashing lights were added to the programme pamflet as well as content warnings on each programme. Even thought Tampere Hall is a moderately accessible building we still have things to learn about accessibility and improving it on our event. Guides and signs are one of the things we will pay attention to in the future events.

The feedback given in English showed that there is only a little English speaking programmes or information in English. We will increase English speaking programme in the future to ensure that enjoying Tracon would be possible to more people.

A survey conducted on Spring resulted in Tracon’s first quiet space. The space was well liked by our visitors even though the location of it next to the rhythm games was not ideal due to the noise.

Another survey was conducted during Spring considering the programme pamflet. 
We are aware that the paper pamflet is important to many and it is kept as a memento from the event. The survey’s goal was to find ways to make the pamflet more accessible to many and to reduce waste. One of the things suggested in the survey was a fee for the pamflet but it did not get support. 

The survey showed that the most searched information from the pamflet is maps and programme descriptions. The paper and colors used on the pamflet were slightly criticized. Visitors found the visual execution of the pamflet beautiful. 

Due to the inflation and event costs the ticket price was increased. Over half of the visitors answering the feedback thought the ticket pricing was appropriate. The ticket sales is a topic that keeps coming up every year. This is because Tracon is Finland’s largest con and it sells out quickly. We know that most of the tickes are sold to our visitors. For this reason the ticked touts, those who wish to financially benefit from selling the tickets forward, are not seen as a problem. So we agree with Desucon!

Every year we receive wishes for Tracon to change location away from Tampere Hall. Conitea has considered this along the years. It still remains a fact that Tampere Hall is the best building in Finland for an event like Tracon. Sorsapuisto, the park next to Tampere Hall, is especially important for the event and we will continue to make it even better. The great weather had to do with trash containers filling up quick this year. They were constantly emptied even if the utilization rate made it difficult at times. 

By switching the locations of the second hand shop and the role playing games we aimed to reduce and speed up the queu to the second hand shop. The feedback showed that we succeeded in this even though at times the queu got quite long. 

All in all the feedback we received this year was mainly positive, thank you! This is the reason why giving feedback is especially important to us: positive, encouraging and constructive feedback gives strength and joy to next year's conitea to make the next event top quality and even better than the last!