Vastaa saavutettavuuskyselyymme

Tällä hetkellä vietetään autismitietoisuuden viikkoa ja 2.4. on kansainvälinen autismitietoisuuden päivä. Haluamme Traconissa edistää tapahtuman saavutettavuutta kaikille. Kyselyyn voi vastata kaikki tapahtumaan osallistuvat (kävijät, työvoima, ohjelmanpitäjät, erilaiset kisaajat ja myyjät kuten taidekujalaiset) mutta toivomme erityisesti vastauksia heiltä, jotka ovat autismin kirjolla/kokevat itsensä nepsyksi. 

Mitä on saavutettavuus?
Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkosivujen ja mobiilisovelluksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Kulttuuritapahtumissa saavutettavuus tarkoittaa, että erilaisille ihmisille tarjotaan mahdollisimman hyvät osallistumis-, esiintymis- ja työskentelymahdollisuudet riippumatta heidän yksilöllisistä ominaisuuksistaan. Saavutettavuus-käsitteen rinnalla käytetään usein käsitettä esteettömyys. Esteettömyys liittyy kuitenkin erityisesti rakennetun ympäristön ja tilojen toimivuuteen. Saavutettavuus taas on laajempi käsite, joka pitää sisällään myös tapahtuman palveluiden ja viestinnän toimivuuden. 
(Lähteinä kulttuuriakaikille.fi ja saavutettavuusvaatimukset.fi.)

TÄSTÄ KYSELYYN (Linkki avaa Google Forms-lomakkeen.)

Vastauksia hyödynnetään Traconin tulevia tapahtumia suunnitellessa. 
Kysely sulkeutuu perjantaina 7.4. klo 23:59.  Vastaukset ovat anonyymeja.